Diensten overzicht

Consultancy in sales management , algemeen management & recruitment.

Consultancy in beheer van regen- en afvalwater.  Onze leefomgeving wordt zwaar onder druk gezet door de ecologische voetafdruk van ieder van ons. Natuurbeheer is een noodzaak op verschillende vlakken en voor velen een te vaag begrip. Kleine en grote ingrepen op onze dagelijkse leefomgeving kunnen veel wateroverlast vermijden.
Bijna dagelijks worden we met de neus op de feiten gedrukt via de media: wateroverlast, overstromingen, wegverzakkingen, vervuilende overstorten. Lokale overheden doen maximale inspanningen met de beschikbare middelen en hebben nood aan adequate oplossingen en materialen. Entracon biedt advies voor buffering, infiltratie en afkoppeling in regel met de plaatselijke verordeningen.

Consultancy bij aanwervingen.

Waarom voor ons kiezen?

Wij brengen u het voordeel , elk met meer dan 10 jaar ervaring . we weten precies wat nodig is, en wanneer het moet worden gedaan .

  • Financiële verantwoordelijkheid om onze klanten
  • Zeer professionele medewerkers
  • Kwaliteit en waarde van de projecten die we leveren
  • Volgen van de globale tendensen.
  • Op tijd en binnen budget
  • Echte Focus op klantentevredenheid